{maxcms:sitename}

蜡笔小新
影片名称:蜡笔小新
影片演员:柚木凉香,矢岛晶子,藤原启治
影片导演:臼井仪人
影片备注:SP
影片类型:动漫
影片大类型:
影片地区:日韩
更新时间:2019-08-25
影片状态:1006期
影片语言:日语
小新今年5岁了,不要以为他是那种懵懂无知的小孩,他其实人小鬼大,喜欢漂亮的姐姐,收养了一条棉花糖一样的流浪狗——小白,还经常讲些无厘头的黄色笑话。小新的妈妈美伢是一个全职主妇,粗心而又有点神经质的她经常被小新捉弄得七窍生烟,爸爸野原亦经常被这两母子搞得晕头转向。 <br />   《蜡笔小新》的作者以一个5岁小童的眼光,40岁的成年人的心态去观察这个大千世界,看到了许多光怪陆离的景象,小新一家的幽默故事亦由此产生。

来源:西瓜影音

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9733/蜡笔小新2015SP.mp4

ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/81b/蜡笔小新824.rmvb

ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/bd6/蜡笔小新825.rmvb

ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/749/蜡笔小新826.rmvb

ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/23f/蜡笔小新827.mp4

ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/4f1/蜡笔小新828.mp4

ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/978/蜡笔小新829.mp4

ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/16e/蜡笔小新830.mp4

ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/c44/蜡笔小新831.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1582/蜡笔小新832.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7846/蜡笔小新833.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7174/蜡笔小新834.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6501/[蜡笔小新][835].mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7122/蜡笔小新新番836[高清版].rmvb

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6639/蜡笔小新837修正.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1231/蜡笔小新838.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6360/蜡笔小新839.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5736/蜡笔小新840.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8397/蜡笔小新841.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4386/蜡笔小新845.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5258/蜡笔小新846.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7182/蜡笔小新847.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5782/蜡笔小新修正848.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9334/蜡笔小新849.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1109/蜡笔小新850.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5410/蜡笔小新851.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8453/蜡笔小新852.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9887/蜡笔小新853.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9310/蜡笔小新854.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4433/蜡笔小新修正855.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6399/蜡笔小新修正856.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2232/蜡笔小新修正857.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6535/蜡笔小新858.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3848/蜡笔小新859.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0141/蜡笔小新860.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7257/蜡笔小新861.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2979/蜡笔小新862.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3266/蜡笔小新863.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7636/蜡笔小新864.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2275/蜡笔小新865.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3479/蜡笔小新866.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9253/蜡笔小新867.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0686/蜡笔小新修正868.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7604/蜡笔小新869.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0648/蜡笔小新870.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8298/蜡笔小新871.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3866/蜡笔小新872.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4544/蜡笔小新873.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2299/蜡笔小新874.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1001/蜡笔小新875.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9090/蜡笔小新876.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3167/蜡笔小新877.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4401/蜡笔小新878.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8439/蜡笔小新879.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1572/蜡笔小新880.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0539/蜡笔小新881.mkv

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2975/蜡笔小新882.mkv

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1287/蜡笔小新883.mkv

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2696/蜡笔小新884.mkv

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3525/蜡笔小新885.mkv

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0114/蜡笔小新886.mkv

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2425/蜡笔小新887.mkv

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5075/蜡笔小新888.mkv

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9645/蜡笔小新889.mkv

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2063/蜡笔小新890.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3357/蜡笔小新891.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5919/蜡笔小新892.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7331/蜡笔小新893.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8402/蜡笔小新894.mkv

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8143/蜡笔小新895.mkv

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8173/蜡笔小新896.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6997/蜡笔小新897.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5286/蜡笔小新898.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3579/蜡笔小新899.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3529/蜡笔小新900.mkv

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8260/蜡笔小新901.MP4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4182/蜡笔小新902.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4269/蜡笔小新903.MP4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3930/蜡笔小新904.MP4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8884/蜡笔小新905.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2483/蜡笔小新906.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9469/蜡笔小新907.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5514/蜡笔小新908.mkv

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5891/蜡笔小新909.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3528/蜡笔小新910.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1974/蜡笔小新修正911.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8090/蜡笔小新912.mkv

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7300/蜡笔小新913.mkv

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3592/蜡笔小新914.mkv

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8769/蜡笔小新915.mkv

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3749/蜡笔小新916.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9645/蜡笔小新917.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5447/蜡笔小新918.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8453/蜡笔小新919.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1811/蜡笔小新920.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4182/蜡笔小新921.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3775/蜡笔小新922.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9120/蜡笔小新923.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5547/蜡笔小新924.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3309/蜡笔小新925.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3790/蜡笔小新926.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7335/蜡笔小新927.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3413/蜡笔小新928.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8185/蜡笔小新929.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3274/蜡笔小新930.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8201/蜡笔小新931.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2998/蜡笔小新932.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0070/蜡笔小新933.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4604/蜡笔小新934.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2029/蜡笔小新935.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6449/蜡笔小新936.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7523/蜡笔小新937.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6147/蜡笔小新938.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8596/蜡笔小新939.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7019/蜡笔小新940.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9001/蜡笔小新941.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1239/蜡笔小新942.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2552/蜡笔小新943.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5218/蜡笔小新944.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6193/蜡笔小新945.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6574/蜡笔小新946.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0914/蜡笔小新947.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0779/蜡笔小新948.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8477/蜡笔小新949.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1274/蜡笔小新950.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0333/蜡笔小新冬季一小时特别篇.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7838/蜡笔小新951.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9336/蜡笔小新952.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6604/蜡笔小新953.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5748/蜡笔小新954.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1149/蜡笔小新955.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4270/蜡笔小新956.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0438/蜡笔小新957.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7389/蜡笔小新2018SP.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9251/蜡笔小新958.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2436/蜡笔小新959.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9611/蜡笔小新960.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6013/蜡笔小新961.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3144/蜡笔小新962.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4573/蜡笔小新963.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6423/蜡笔小新964.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8735/蜡笔小新965.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9495/蜡笔小新966.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8005/蜡笔小新967.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6952/蜡笔小新968.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5680/蜡笔小新969.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3226/蜡笔小新970.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0105/蜡笔小新971.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1298/蜡笔小新972.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1434/蜡笔小新973.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6193/蜡笔小新974.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9806/蜡笔小新975.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1502/蜡笔小新976.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6990/蜡笔小新977.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6361/蜡笔小新978.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6361/蜡笔小新979.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8713/蜡笔小新980.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5677/蜡笔小新981.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7969/蜡笔小新982.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0791/蜡笔小新983.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6054/蜡笔小新984.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6693/蜡笔小新985.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2852/蜡笔小新986.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4359/蜡笔小新987.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5321/蜡笔小新988.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6954/蜡笔小新989.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1629/蜡笔小新990.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8423/蜡笔小新991.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2662/蜡笔小新992.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1480/蜡笔小新993.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1564/蜡笔小新994.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4234/蜡笔小新995.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5455/蜡笔小新996.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7652/蜡笔小新997.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3047/蜡笔小新998.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5168/蜡笔小新999.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1339/蜡笔小新1000.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6792/蜡笔小新1001.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7485/蜡笔小新1002.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1972/蜡笔小新1003.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6801/蜡笔小新1004.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8674/蜡笔小新1005.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9896/蜡笔小新1006.mp4

全选


注:本站仅提供低品质影视欣赏方面的信息和链接,电影版权归相关电影公司所有!如有侵权,本站将会以最快的速度将其删除!