{maxcms:sitename}

十八岁/A-TEEN第二季
影片名称:十八岁/A-TEEN第二季
影片演员:申艺恩 / 李娜恩 / 申升浩 / 金东希
影片导演:韩秀智
影片备注:
影片类型:日韩剧
影片大类型:电视剧
影片地区:韩国
更新时间:2019-06-25
影片状态:连载至20集
影片语言:韩语
观众们希望制作「A-TEEN第二季」的意见较多,因此2018年12月17日,播放名单在当天上传的未公开的Cookie视频的帖子中表示已经确定了第二季的制作,正在准备中。接着会在2019年1月1日发表的该上半年阵容中,会在2019年4月中旬播出。

来源:西瓜影音

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2595/A-TEEN2-01.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/4033/A-TEEN2-02.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1712/A-TEEN2-03.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8627/A-TEEN2-04.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/3741/A-TEEN2-05.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9105/A-TEEN2-06.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/7535/A-TEEN2-07.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5010/A-TEEN2-08.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1427/A-TEEN2-09.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5270/A-TEEN2-10.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8671/A-TEEN2-11.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0723/A-TEEN2-12.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5495/A-TEEN2-13.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/3667/A-TEEN2-14.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/7258/A-TEEN2-15.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1698/A-TEEN2-16.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9612/A-TEEN2-17.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0252/A-TEEN2-18.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9390/A-TEEN2-19.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2741/A-TEEN2-20.mp4
全选


注:本站仅提供低品质影视欣赏方面的信息和链接,电影版权归相关电影公司所有!如有侵权,本站将会以最快的速度将其删除!